ระบบโซล่าเซลล์ คืออะไร ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ราคาแพงไหม ใช้บริการที่ไหนดี


ระบบ โซ ล่า เซลล์ ราคา

วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าระบบโซล่าเซลล์คืออะไร การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ สามารถติดตั้งได้ที่ไหนหรือใช้บริการที่ไหนดี หลังคาโซล่าเซลล์หรือหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่ได้รับจากแสงอาทิตย์และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นส่งไปยัง Inverter เพื่อแปลงกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับแล้วนำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ช่วยลดค่าไฟในบ้านและเป็นการลงทุนในระยะยาว

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบ่งออกเป็น 3 ระบบ

1.ระบบออนกริด

ระบบที่ต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า มีแผงโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับกริดไทอินเวอร์เตอร์ จากนั้นเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับให้ใช้งานในบ้านได้ ระบบนี้ต้องเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคหรือนครหลวง เป็นระบบที่หลายบ้านนิยมใช้แถมยังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ แต่ต้องขออนุญาตก่อนติดตั้ง

2.ระบบไฮบริด

ระบบนี้มีแบตเตอรี่สำรองพลังงาน สำหรับใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ กรณีที่ผลิตไฟฟ้ามากเกินกว่าการใช้งาน ระบบจะนำไฟฟ้าไปชาร์จเข้าแบตเตอรี เพื่อนำไปใช้ในเวลาอื่นๆ มีประโยชน์อย่างมาก เมื่อบ้านไหนที่ไฟตกบ่อยสามารถดึงเอาไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ได้

3.ระบบออฟกริด

ระบบนี้ ทำงานเหมือนกับระบบไฮบริดและระบบออนกริด คือ รับพลังงานเข้ามายัง Inverter แล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อนำมาใช้งานในบ้าน รวมถึงผลิตไฟฟ้าเข้าไปชาร์จในแบตเตอรี่ แต่แตกต่างกันที่ไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง การติดตั้งไม่ต้องขออนุญาต ระบบนี้เหมาะกับบ้านที่กระแสไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ แน่นอนว่าการติดตั้งย่อมมีการลงทุนหรือต้องใช้งบประมาณอยู่แล้ว ซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงในระยะแรก ยิ่งติดตั้งหลายๆ แผงต้องการใช้ไฟมาก ก็จะยิ่งมีราคาสูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง เช่น อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ สายไฟโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ ฯลฯ  

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ราคาถูก แต่ไม่รู้ว่าติดตั้งได้ที่ไหน ปัจจุบันมีผู้ให้บริการหรือบริษัทรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ ออกแบบ และติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ให้บริการทั่วประเทศอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ติดตั้งดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ดีในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วย เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญเลยบริษัทนั้นจะต้องมีการรับประกันการติดตั้งหรือรับประกันอุปกรณ์ในการระบบโซล่าเซลล์หลังจากติดตั้งด้วย เพื่อให้มั่นใจประสิทธิภาพในระยะยาว