เครื่องคัดแยกข้าว มีประโยชน์อย่างไร เลือกแบบไหนดีที่สุด


เครื่องคัดแยกข้าว

ถ้าพูดถึงสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของไทยเราก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่อง ข้าวไทย เรียกว่าเป็นสินค้าเกษตรที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับประเทศชาติของเราเป็นอย่างมาก ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลกติดต่อกันหลายปีซ้อนแต่ระยะหลังมานี้ ผู้ค้าข้าวกับต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาและคุณภาพ ทำให้ผู้ค้าข้าวต้องหาวิธีการเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงยกระดับคุณภาพข้าวให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลด้วย วันนี้เราจะพูดถึง “เครื่องคัดแยกข้าว” เครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวและสร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน

เครื่องคัดแยกข้าวมีประโยชน์อย่างไร

  • เครื่องคัดแยกข้าว มีประสิทธิภาพในการคัดแยกข้าวได้อย่างแม่นยำ
  • ช่วยกำจัดสิ่งเจือปนหรือสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนมากับข้าวเปลือก เพื่อให้ได้ข้าวสารที่มีคุณภาพ ไร้สิ่งเจือปน
  • ช่วยลดแรงงานคน ลดการจ้างงาน ประหยัดต้นทุน แถมยังมีความแม่นยำ ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานของมนุษย์ได้ด้วย
  • ช่วยประหยัดเวลาในการคัดแยกข้าว จากเดิมในอดีตที่ต้องใช้คนนั่งขัดแยกข้าวสาร ทำให้เกิดความล่าช้าและมีต้นทุนสูงขึ้น แต่เครื่องคัดแยกข้าวเข้ามาช่วยประหยัดเวลาทำให้การคัดแยกข้าวสาร รวดเร็วได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
  • เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ทัดเทียมตามมาตรฐานสากล

เครื่องคัดแยกข้าวสารมีแบบไหนบ้าง เลือกแบบไหนนี้ ขอแนะนำ

เครื่องคัดแยกขนาดระบบสั่น

อย่างเช่น เครื่องคัดแยกขนาดระบบสั่นของ  SIVTEK VIBRO SEPARATOR อุปกรณ์การร่อนกรองที่ยอดเยี่ยมใช้สำหรับการคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรองและแยกขนาดข้าวให้ผลลัพธ์แม่นยำ มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า เหมาะกับผู้ประกอบการค้าข้าว อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องคัดแยกขนาดข้าวเพื่อแปรรูปในกระบวนการผลิตอื่นๆ มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 18-84 นิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย รองรับการติดตั้งกับเครื่องรุ่น GS และอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดป้องกันตะแกรงอุดตัน ระบบป้องกันการอุดตันแบบ Vibrasonic  เป็นต้น

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่

อย่างเช่น เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ LINEA SIVTEK เป็นเครื่องมือการร่องกรองที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยกำจัดฝุ่นและสิ่งเจือปนต่างๆ ที่ปะปนมากับข้าวเปลือกหรือข้าวสาร โดยเฉพาะที่ปนมากับการเก็บเกี่ยว ไม่ว่าจะเป็นเศษหิน เศษดิน เศษหญ้า ฯลฯ ช่วยคัดแยกขนาดผลผลิตได้แม่นยำ ทำงานด้วยระบบปิดสนิท ป้องกันสิ่งเจือปนไม่ให้เข้าไปในกระบวนการผลิตและป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจายออกสู่อากาศ ภายใต้ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ทำงานได้รวดเร็ว ให้ผลผลิตสูงคัดแยกแกลบและเมล็ดข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยที่ไม่ทำให้เมล็ดข้าวเต็มได้รับความเสียหาย

ทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องคัดแยกข้าว มีประโยชน์อย่างไรและเลือกแบบไหนดีที่สุด เครื่องคัดแยกข้าว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคัดแยกขนาดระบบสั่นหรือเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ก็มีประสิทธิภาพทั้งนั้น ผู้ประกอบการต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการและกระบวนการผลิตด้วย