Day: June 3, 2021

เครื่องกำจัดความชื้น

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยในเรื่อง “ความชื้น”ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยในเรื่อง “ความชื้น”

โรงงานอุตสาหกรรม และ ความชื้นนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่คู่กันมาอย่างยาวนาน โรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างชัดเจนเพื่อทำให้โรงงานอุตสาหกรรมให้เรานั้นมีมาตรฐานนั้นเองดังนั้นในเรื่องของการควบคุมความชื้นนั้นมีผลอย่างมากเลยนะครับ แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงผลกระทบของการมองข้ามในเรื่องของความชื้นกันดีกว่านะครับว่าถ้าหากว่าโรงงานอุตสาหกรรมนั้นไม่มีการควบคุมความชื้นจะเกิดส่งผลกระทบในเรื่องอะไรบ้าง เชื้อราเริ่มขึ้นโรงงานอุตสาหกรรม อย่างแรกเลยในเรื่องของการปล่อยให้ความชื้นนั้นมากเกินไปนั้นจะทำให้เชื้อรานั้นเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับ ซึ่งไม่ใช่แค่บ้านโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่จะมีการเกิดขึ้นของเชื้อรา เพราะว่าบ้านของเราก็จะมีด้วยเช่นกัน นั้นเพราะว่าความชื้นที่มากเกินไปนั้นจะทำให้เชื้อรานั้นเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั้นเอง เหล็กเริ่มขึ้นสนิม ในส่วนต่อมานั้นคือในเรื่องของ “สนิม” นั้นจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับความชื้น และ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้เหล็ก หรือ เครื่องจักรนั้นจะขึ้นสนิมได้ง่ายเลยนะครับถ้าหากว่ามีไม่มีการควบคุมความชื้น และ นั้นจะทำให้อุตสาหกรรมนั้นเกิดความเสียหายอย่างมาก...

Read MoreRead More